01. November 2017 - 30. November 2017

04. November 2017

9. Herbstsymposium Dessau 2017

13. November 2017 - 16. November 2017

MEDICA 2017 Dusseldorf

15. November 2017 - 17. November 2017

11. Bremer Rhinoplastikkurs